Följ utbyggnaden i just ditt område!

Vad händer efter beställning?

All information gällande grävning, tjänsteleverantörer, viktig information och allmän information finns längre ner på denna sida under Dokument. Speciellt viktig är "Anslutningsguide och instruktioner" där vi samlat all information om grävning, placering av kundnod, installation av trådlös teknik etc.

Vill du kunna surfa riktigt snabbt?

Alla nya kunder som ansluter sig till C4 Energis Fibernät kan nu välja hastigheter upp till 1000 Mbit/s (=1 Gbit/s). Du kan enkelt kontrollera om du har möjlighet till denna kapacitet genom att via portalen söka på din adress.
Vi arbetar med att uppgradera utrustningen i nätet vilket skall göra det möjligt för övriga kunder som inte kan välja denna hastighet idag att få tillgång till 1000 Mbit/s. Detta arbete planeras påbörjas under våren.

Steget till snabbare och större frihet

Oavsett hur mycket dina grannar surfar ska du kunna ha hög hastighet i internetanslutningen. Hastigheten och tillförlitligheten med C4 Energis Fibernät gör att du har kapacitet för både dagens och morgondagens teknik.

Snabbt, stabilt och öppet

Ökad effektivitet och nya möjligheter.
Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via C4 Energis Fibernät har du i princip obegränsad kapacitet både för dagens och framtidens behov.
Säkerhet och trygghet.
C4 Energis Fibernät erbjuder en framtidssäker och trygg teknik från ett långsiktigt kommunägt bolag.
Skylt_12
Valfrihet och öppenhet.
C4 Energi är ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. 
Hos oss får du tillgång till vår portal som gör det enkelt för dig att jämföra och få en bra överblick över våra tjänster.

Hur blir man ansluten?

Är du intresserad av en fiberanslutning ska du börja med att skicka in en beställning. När det sedan blir aktuellt med en utbyggnad kommer du bli tillsänd avtal samt information kring installationen.

Förtätning?

Bor du i något av områdena som är listade under fliken uppkopplade områden har vi tidigare byggt ut området. Är du intresserad av en fiberanslutning ska du skicka in beställningsunderlag. Vi samlar sedan ihop beställningarna och bygger ut när vi når ett visst antal.

Fler områden kommer att läggas in!

Efterhand kommer flera områden att läggas in och det beror på det allmänna fiberintresse i de olika områdena.

Priset för en fiberanslutning

Kostnaden för att ansluta en villafastighet till fibernätet är idag från 14 500 kr inkl. moms. Detta gäller inte landsbygdsprojekt som får EU-stöd / Bredbandsstöd.

Valfrihet ger dig låga priser

C4 Energis fibernät ger tillgång till en portal där du själv väljer de tjänster och de leverantörer du vill. Konkurrensen är fri och priserna pressade. Klicka nedan för att se hela utbudet:

Vill du bli kontaktperson i ditt område?

Det är bra om varje område kan ha en eller flera kontaktpersoner som brinner lite extra för fiberutbyggnaden. Som kontaktperson blir du vår länk till de boende och berättar för dina grannar om fibernätet och vad en anslutning innebär. På så vis kan du hjälpa till att snabba på anslutningsprocessen.
Kontakta oss på kundservice@c4energi.se med uppgifter om vilket område du vill vara kontaktperson för. Vi tar sedan kontakt och diskuterar möjligheterna.

Steg för steg

Hur går det till när vi bygger ut fibernätet? När vi ansluter ett område måste vi planera, gräva och dra fiber. Läs mer om processen i dokumentet nedan. När ett område har nått intressemålet går vi vidare till nästa steg. Det innebär inte automatiskt att det blir en utbyggnad bara för intressemålet är nått. Vi kommer sedan ta ett beslut på utbyggnad baserat på antalet beställningar.

Felaktiga adresser?

Skulle du märka någon felaktig adress, som kanske är en lägenhet eller tillhör något bostadsbolag så meddelar gärna oss detta. Dessa anslutningar hanteras separat och ska inte ligga i Fiberkartan.

Fastighetsägare / BRF / Lägenhet

Om du bor i en hyresrätt och vill ha fiber till din lägenhet så kontakta din fastighetsägare och be denne göra en offertförfrågan hos oss. Vi har tyvärr inte möjlighet att ansluta enskilda lägenheter i ett hus.
Om du bor i en bostadsrättsförening eller villasamfällighet, kontakta styrelsen och be dem göra en offertförfrågan hos oss. Du som är fastighetsägare till hyreshus, eller representant för en BRF eller samfällighet ta kontakt med kundservice för mer information.

Dokument

Nedan har vi samlat viktig information gällande fiberanslutningen.
Pågående Områden
Planerade Områden 2017
Intresse Områden
Uppkopplade Områden
Landsbygdsprojekt
#inlineditbutton