Yngsjö Havsbad

Fiber till Yngsjö havsbad

Senast uppdaterad: 5 januari 12:38

Projektstatus

Arbetet fortgår i samtliga etapper. Kundanslutningar sker löpande. Etapp 3 är resterande fastigheter i området.

Tidsplan

Etapp 1: Kundanslutningar Maj-Juli
Etapp 2: Kundanslutningar Maj-Augusti
Etapp 3: Stamnät påbörjas i december, kundanslutningar våren 2018
gray Beställning 179 st 32%
gray Ansluten 74 st 13%
Möjliga anslutningar: 555 st
Kontaktpersoner för Yngsjö Havsbad
Status
Beställning 179 st 32%
Ansluten 74 st 13%