Vilan

Fiber till Vilan

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Projektstatus

Vi kommer bygga ut fibernätet på Vilan under 2018.

Preliminär tidsplan

Projektstart september 2018.
gray Beställning 23 st 35%
gray Ansluten 2 st 3%
Möjliga anslutningar: 65 st
Status
Beställning 23 st 35%
Ansluten 2 st 3%