Lyngby
Södra Lyngbyvägen

Projektstatus

En utbyggnad av fibernätet efter Södra Lyngbyvägen är aktuell under 2018. Beställ din fiberanslutning innan 1 april 2018.

Pris

Landsbygdspris gäller i hela projektet.

Frågor

Vid frågor går det bra att kontakta kundservice på nummer 044-780 75 20 vardagar mellan kl 08-16.
gray Beställning 20 st 43%
Möjliga anslutningar: 46 st
Beställ din fiberanslutnig

Vi skickade i veckan ut brev angående att det nu är dags att beställa din fiberanslutning. Korrekt datum då beställningen behöver vara oss tillhanda är 1 april 2018.
Status
Beställning 20 st 43%
Ansluten 0 st 0%