Planerade fiberprojekt 2019

Här presenterar vi de fiberprojekt som är aktuella för utbyggnad 2019.