Fjälkinge
Fiber till Fjälkinge

Fibernätet i Fjälkinge kommer byggas ut under 2018.
Vi har nu påbörjat kundanslutningar. Vi beräknar att alla ska vara anslutna senast oktober 2018.
gray Beställning 149 st 26%
gray Ansluten 186 st 32%
Möjliga anslutningar: 581 st
Tjänster i Fibernätet

tjänsteportalen kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jämföra priser och utbud.

Kort stopp i arbetet

2018-02-22 Nu har tjälen släppt och vi fortsätter med markarbetet.

Det går fortfarande bra att beställa

Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Fjälkinge
  • Bo Hansson
    , 076-887 13 42
Status
Beställning 149 st 26%
Ansluten 186 st 32%