Everöd
Everod
Fiber till Everöd

Vi kommer bygga ut fibernätet i Everöd under 2018.
Vi kommer nu börja med kundanslutningar parallellt i etapp 2 och etapp 3. Vår entreprenör Telarco har börjat boka in fastighetsägare via telefon.
gray Beställning 146 st 39%
gray Ansluten 45 st 12%
Möjliga anslutningar: 375 st
Tjänster i Fibernätet

tjänsteportalen kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jämföra priser och utbud.
Kontaktpersoner för Everöd
  • Fredrik Cederberg
  • Lena Holst
    , 070-827 26 83
  • Rolf Hjerpe (Gamla Everöd)
    , 070-772 09 66
Status
Beställning 146 st 39%
Ansluten 45 st 12%