Ekestad Flackarp
Ekestad
Fiber till Ekestad och Flackarp

Vår entreprenör som ansvarar för utbyggnaden heter BRS Networks. Dom har redan nu börjat kontakta fastighetsägare via telefon. Området kommer vara helt utbyggt 30 september 2018.

Ta kontakt med BRS Networks vid frågor.
0498-65 75 50


Sista datumet för beställning och komma med i den pågående utbyggnaden har passerat.
Vill ni ha fiber men inte gjort en beställning? Vi kommer utföra efteranslutningar längre fram. Skicka in en beställning så tar vi kontakt när det blir aktuellt.
gray Beställning 111 st 61%
gray Ansluten 1 st 1%
Möjliga anslutningar: 181 st
Projektets längd

P.g.a. marktillstånd som tagit tid kommer projektets sluttid blir något senare än beräknat. Vår entreprenör för projektet beräknar att vi kommer vara i området ca 1månad längre än planerat.

Beställ innan 30 april 2018

Vi vill passa på att tacka er som deltog på informationsmötet på Tommarps Gårdshotell. Sista dagen att beställa en fiberanslutning är 30 april 2018. Efter detta datum kommer prisbilden se annorlunda ut och vi kan heller inte garantera ett leveransdatum. Alla som har beställt senast 30 april 2018 kommer anslutas senast 30 september 2018. Vi kommer längre fram publicera kontaktuppg...

Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-02 Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Ekestad Flackarp
  • Otto Sandström
    , 070-910 99 93
Status
Beställning 111 st 61%
Ansluten 1 st 1%