Ekestad Flackarp
Ekestad
Fiber till Ekestad och Flackarp

Vår entreprenör som ansvarar för utbyggnaden heter BRS Networks. Dom har redan nu börjat kontakta fastighetsägare via telefon. Området kommer vara helt utbyggt 30 september 2018.

Ta kontakt med BRS Networks vid frågor.
0498-65 75 50


Sista datumet för att beställa en fiberanslutning har passerat. Önskar ni beställa en fiberanslutning kan ni göra det via Bank ID eller med ett beställningsformulär. Vi kommer sedan meddela när vi har möjlighet att ansluta er fastighet.
gray Beställning 109 st 60%
gray Ansluten 1 st 1%
Möjliga anslutningar: 181 st
Beställ innan 30 april 2018

Vi vill passa på att tacka er som deltog på informationsmötet på Tommarps Gårdshotell. Sista dagen att beställa en fiberanslutning är 30 april 2018. Efter detta datum kommer prisbilden se annorlunda ut och vi kan heller inte garantera ett leveransdatum. Alla som har beställt senast 30 april 2018 kommer anslutas senast 30 september 2018. Vi kommer längre fram publicera kontaktuppg...

Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-02 Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Ekestad Flackarp
  • Otto Sandström
    , 070-910 99 93
Status
Beställning 109 st 60%
Ansluten 1 st 1%