Åhus Kärr
Nu kan du skicka in din beställning

Projektstatus Vi har nu möjlighet att erbjuda en fiberanslutning till en del fastigheter vi passerar i annat fiberprojekt. De fastigheter som har möjlighet till en anslutning ligger i grönmarkerat område. Vi kommer skicka ut brev med information till berörda fastighetsägare. Även resterande delar av området kan skicka in en beställning. Vi meddelar här på Fiberkartan när nästa eta...
gray Beställning 17 st 14%
Möjliga anslutningar: 120 st
Status
Beställning 17 st 14%
Ansluten 0 st 0%