Näsby Norr
Fiber till Näsby!

20 juni 2018
Vi kommer bygga ut fibernätet i projekt Näsby Norr under 2018.
Preliminär schaktstart oktober. Vi arbetar för att alla fastigheter ska vara anslutna innan årsskiftet 2018-2019.
gray Beställning 33 st 28%
gray Ansluten 31 st 26%
Möjliga anslutningar: 118 st
Status
Beställning 33 st 28%
Ansluten 31 st 26%