Tosteberga
Tosteberga_front
Fiber till Tosteberga

4 februari 2019
Vi har påbörjat grävarbetet i området. Detta kommer pågå fram till slutet av april. Vi kommer sedan börja med kundanslutningar i etapp 1 (se grön markering karta).
gray Beställning 56 st 56%
Möjliga anslutningar: 100 st
Kontaktpersoner för Tosteberga
Status
Beställning 56 st 56%
Ansluten 0 st 0%