Hörröd, Gaddaröd
Nu kan du skicka in din beställning

12 september 2018

Vi har tidigare sökt landsbygdsstöd för att kunna bygga ut fibernätet i området. Vi har tyvärr inte blivit beviljade detta och arbetar nu för att bygga ut fibernätet i egen regi.

Du kan redan idag göra en beställning (även via Bank-ID). Beställningsantalet styr till stor del när vi kan påbörja en utbyggnad. Vi kommer även fortsätta söka landsbygdsstöd för området.
gray Intresse 87 st 41%
gray Beställning 2 st 1%
Möjliga anslutningar: 214 st
Status
Intresse 87 st 41%
Beställning 2 st 1%
Ansluten 0 st 0%