Hörröd, Gaddaröd
Nu kan du skicka in din beställning

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
gray Intresse 87 st 41%
gray Beställning 2 st 1%
Möjliga anslutningar: 214 st
Kontaktpersoner för Hörröd, Gaddaröd
Status
Intresse 87 st 41%
Beställning 2 st 1%
Ansluten 0 st 0%