Everöd
Everod
Fiber till Everöd

8 juni 2018

Vi kommer bygga ut fibernätet i Everöd under 2018.
Kundinstallationer pågår parallellt i etapp 2 och 3. När kundnoden är installerad och WAN-lampan lyser har ni kontakt med fibernätet och kan komma igång med tjänster.
Vi beräknar att alla är anslutna senast augusti 2018.
gray Beställning 50 st 13%
gray Ansluten 150 st 40%
Möjliga anslutningar: 375 st
Tjänster i Fibernätet

tjänsteportalen kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jämföra priser och utbud.
Kontaktpersoner för Everöd
  • Fredrik Cederberg
  • Lena Holst
    , 070-827 26 83
  • Rolf Hjerpe (Gamla Everöd)
    , 070-772 09 66
Status
Beställning 50 st 13%
Ansluten 150 st 40%