kristianstad_oversikt
Förseningar i samtliga fiberprojekt

Det har under en tid varit ogynnsamma markförhållanden vilket medför förseningar i samtliga fiberprojekt. Även längre handläggningstider för tillstånd har gjort att många projekt nu står stilla. Tidsplanen för respektive område kommer att revideras och uppdateras när vi har ny information.